Integritetspolicy

juridiska mallar, fakturor, affärsrådgivning

 

Policy avseende integritet och marknadsföring hos Expert 24

Allmänt

 

Denna policy beskriver hur expert 24 hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina företags- och personuppgifter till oss.

Personuppgiftsansvarig

expert 24 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Insamling av information

 

För att du ska kunna köpa våra dokument och tjänster, kontakta oss för support eller information måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.

 

Vi samlar in information från dig när du beställer dokument eller tjänster via vår webbplats, kontaktar oss via kontaktformulär eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Den insamlade informationen vid beställning av dokument eller tjänster inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt personnummer alternativt företagets organisationsnummer samt adressuppgifter. Vid anmälan till nyhetsbrev sparar vi din e-postadress samt namn om det är angivet.

Användning av information

 

expert 24 behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att, Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp, fakturering samt tillhandahållande av support.

Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som att besvara frågor kring våra dokument och tjänster samt rätta felaktiga uppgifter.

Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av dokument och tjänster.

Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av våra dokument och tjänster.

 

Laglig grund för insamlande av data

 

Syfte 1: För att administrera, utveckla och leverera våra dokument och tjänster samt tillhandahålla support.

Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor) och i förekommande fall fullföljande av avtal om abonnemang (abonnemangsvillkor)

Vilka personuppgifter lagras: Namn på beställare, företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.

Lagringstid: Två år efter att du senast varit aktiv hos expert24, till exempel genom att köpa våra dokument eller kontakta vår kundtjänst

 

Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen.

Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på beställare, företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.

Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

 

Syfte 3: Kommunikation kring expert 24 samt våra samarbetspartners tjänster genom post, e-post, supportchat och telefon.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på beställare, företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.

Lagringstid: Två år efter senaste aktivitet hos expert 24, till exempel genom att använda våra tjänster eller kontakta vår kundtjänst

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

 

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. expert 24 kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Utlämnande till tredje part

 

expert 24 säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor & bokföringsbyrå) samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer, TA system samt affärssystem när det så behövs för att fullgöra ett beställt åtagande.

 

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Säkerhet & Informationsskydd

 

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt arbete (exempelvis fakturering eller juridisk rådgivning), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i därför avsedd samt säker miljö i Sverige. Alla våra medarbetare har tystnadsplikt.

Använder vi oss av cookies?

 

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Avsluta prenumeration

 

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad information etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Ändring av integritetspolicy

 

expert 24 äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.

Kontaktinformation

 

Kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Kontakta oss via vårt kontaktformulär som finns här på sidan