Brandsäkerhet

Vi erbjuder mallar som kan vara för användning av er för ert brandskyddsarbete
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget.
Dagens krav enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 § anger i princip att ansvaret för förebyggande brandskydd faller direkt på ägaren eller nyttjanderättshavaren av en byggnad eller anläggning.
Ingen verksamhet är den andra lik. Ett systematiskt brandskyddsarbete skapar rutiner utifrån varje företagets egna förutsättningar, och kan vara en del i det ordinarie kvalitetsarbetet.
Våra mallar ger en bra bit på vägen kring att ni utformar ett dokumentationsarbete kring ert arbete. Du sparar mycket tid och minimerar samtidigt risken för fel när ni använder våra mallar

Varukorgsinnehåll:

0 varor - kr0.00

Visar 1–12 av 58 resultat