Policy

Ett sätt att sätta en övergripande riktning är att utveckla ett policydokument för ditt företags engagemang och strategi för alla områden av hållbarhet. Där sammanfattar ni hur ni arbetar för att hantera olika risker.
Sätt ut din riktning genom att skapa en policy för hållbarhetsfrågor, inom miljö, sociala faktorer och andra aspekter av hållbarhet.
För att undvika att det blir en papperstiger behöver din hållbarhetspolicy vara tydlig, sätta strategiska mål och relatera direkt till era affärsområden. Tydliggör gärna vilka roller i företaget som berörs och på vilket sätt.
Syftet med policyn är att ge vägledning till samtliga inom företaget i hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas och vilka värderingar ni står för.
Det är absolut nödvändigt att en policy är både lätt att förstå och tydligt visar organisationens syften och mål, lite som i en uppdragsbeskrivning.

Varukorgsinnehåll:

0 varor - kr0.00

Visar 1–12 av 29 resultat