Aktieägar avtal

kr399.00

Beskrivning

I ett aktieägaravtal kan förhållanden som aktieägarna vill hålla hemliga regleras. Det kan t.ex. vara fördelaktigt att här införa bestämmelser om vad som ska ske vid en framtida exit eller hur beslutsordningen ska vara. Det som skiljer ett aktieägaravtal från en bolagsordning är, som nämnts, att aktieägaravtalet tar sikte på förhållandet mellan parterna och inte tredje man. Detta innebär att hembudsklausuler som införs i ett aktieägaravtal inte äger sakrättslig verkan gentemot tredje man, utan endast obligationsrättslig verkan mellan parterna i avtalet. För att erhålla en effektiv efterlevnad av aktieägaravtalets innehåll bör det kompletteras med en vitesklausul, då det kan vara förenat med svårigheter att i en skadeståndsprocess visa på skada, samt storleken på skadan. Ett annat alternativ kan vara att den part som bryter mot avtalet tvingas sälja sina aktier till de andra avtalsparterna till ett pris lägre än marknadsvärdet, eller att den felande parten sanktioneras att lösa ut resterande parters aktier till ett pris högre än marknadsvärdet.

Här har ni en mall som förenklar avtal av aktie ett bolag. Var tydlig om den ska vara villkorat

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Aktieägar avtal”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *