Marknadsföring

Här har ni mallar inom marknadsföring
Vad är syftet och målsättningarna?
När ni börjar arbeta med er digitala strategi är det viktigt att ha en delad bild av vad ni vill uppnå. Vad är syftet och målsättningarna?
Öka kännedomen kring er verksamhet, produkter och tjänster?
• Stärka varumärket och förtroendet hos kunderna?
• Få fler kunder att lämna en förfrågan via er webbplats?
• Identifiera fler potentiella kunder som er säljorganisation kan bearbeta?
• Få fler att registrera sig på er webbplats?
Vilka är våra målgrupper?
Under det här avsnitten kan ni anteckna era primära och sekundära målgrupper som ni vill nå ut till.
I vilka kanaler når vi dem?
Skriv ner de huvudsakliga kanalerna som ni kommer att arbeta med för att nå ut till era målgrupper, exempelvis Facebook, LinkedIn och Google.
Vilka metoder ska vi använda?
Notera eventuella huvudsakliga metoder som ni kommer att arbeta med, exempelvis:
• Content marketing
• Inbound marketing
• Social selling
• Account based marketing
Vad är vår kommunikationsplan?
Detta är en av de absolut viktigaste punkterna i er digitala strategi då sättet som ni väljer att kommunicera med era målgrupper kommer att vara avgörande för hur väl ni lyckas med er digitala strategi.
Använd utrymmet för att exempelvis anteckna vanliga utmaningar och frågor som era kunder har och i vilken form ni ska producera ert innehåll (artiklar, bilder, video, statusuppdateringar, presentationer etc.).
Hur mäter vi resultatet?
Att kunna mäta resultatet av era digitala marknadsaktiviteter är viktigt för att kunna skapa ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Vilka aktiviteter ger bra respektive dåligt resultat?
Använd utrymmet för att fastställa:
Vilka resurser behöver vi?
Notera de resurser som ni kommer att använda, t ex personal, budget och externa leverantörer.
Syftet med mallarna är att ge berörda en snabb överblick av den tänkta strategin och ett underlag att arbeta vidare med och snabbt kunna göra ändringar i. Undvik att ta fram tunga dokument som ofta hamnar i en pärm, utan gör det enkelt för er genom att arbeta med material som ni enkelt kan överblicka. Du sparar mycket tid och minimerar samtidigt risken för fel när ni använder våra mallar

Varukorgsinnehåll:

0 varor - kr0.00

Visar 1–12 av 19 resultat