Miljöskyddsarbete

Mallar för ert miljöarbete och arbetsmiljö
Här finns alla exempelmallar som vi tagit fram för att underlätta ert arbete. Mallarna finns även att tillgå under respektive miljöområde.

Att arbeta med miljöfrågor inom näringslivet är en viktig del i samhällets strävan mot en hållbar utveckling och i Sverige består företagen till 97 % av verksamheter med färre än 20 anställda. För många av de större företagen är de internationella miljöledningssystemen ISO 14001 och EMAS bra verktyg för att arbeta systematiskt med miljöfrågor. Små företag uppfattar ofta dessa system som byråkratiska, allt för kostsamma och tidskrävande och saknar de resurser som krävs. Resultatet blir att de ofta saknar ett aktivt miljöarbete och konkurreras ut vid upphandlingar där miljökrav ställs.

Vi har tagit fram mallar som vi tänker kommer kunna täcka ert arbete när ni ska jobba med både miljö och arbetsmiljöfrågor. Du sparar mycket tid och minimerar samtidigt risken för fel när ni använder våra mallar

Varukorgsinnehåll:

0 varor - kr0.00

Visar 1–12 av 32 resultat